OLEJE PRZEPRACOWANE

Firma Eurobac Sp. z o.o. Oddział w Trzebini zajmuje się skupem oleju przepracowanego, który przetwarzany jest na ciężki olej opałowy (CN: 2710 19 62, 2710 19 66 oraz 2710 19 67) oraz na olej bazowy, który jest podstawą do tworzenia innych olejów. Olej odbierany jest za pomocą specjalistycznych autocystern, przystosowanych do bezpiecznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych.

Firma Eurobac Sp. z o.o. Oddział w Trzebini posiada koncesję Nr WPC/234/22520/W/DPC/2018/MJ na wytwarzanie paliw ciekłych


Działamy w oparciu o BDO. Oferujemy wsparcie w obsłudze i wystawianiu kart przekazania odpadów, a także w razie potrzeby wystawiamy dokument SENT na przewóz większych ilości oleju przepracowanego.


BDO, to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Został wprowadzony przez Ministerstwo Środowiska i ma służyć zwiększeniu kontroli nad krajowym gospodarowaniem odpadami, optymalizacji procesów sprawozdawczości, a także ma za zadanie ograniczenie wszelkich nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami.


Posiadają Państwo olej przepracowany, którego chcą się pozbyć? Zakupimy go od Państwa w atrakcyjnych cenach.


Prosimy o kontakt pod wybranym numerem:


tel. 52 56 40 519,

tel  52 56 40 566

tel. 52 56 40 570,

tel. 661 444 495,

tel. 693 627 050.


Do zakładu Rerafinacji Olejów Przepracowanych w Trzebini przyjmujemy oleje odpadowe o kodach:


Kod odpadu

Rodzaj odpadu

12 01 07*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców

(z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 19*

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 10*

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04 01*

Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02*

Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03*

Oleje zęzowe ze statków morskich

13 05 06*

Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 07 01*

Olej opałowy i olej napędowy

13 08 99*

Inne niewymienione odpady

20 01 26

Oleje i tłuszcze