Oferta

Eurobac Sp. z o.o. - Zakład Rerafinacji Olejów Przepracowanych  w Trzebini od początku swojej działalności zajmuje się głównie skupem olejów przepracowanych, gdzie oleje przepracowane zostają poddane odzyskowi w procesie R9.  Posiadamy stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o Odpadach z dnia 14.12.2012 r.

 

Do Zakładu Rerafinacji Olejów Przepracowanych w Trzebini przyjmujemy oleje odpadowe o kodach:

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

12 01 07*

 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*

 Syntetyczne oleje z obrobki metali

12 01 19*

 Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

13 01 10*

 Mineralne oleje hydrauliczne

13 01 11*

 Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

 Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

 Inne oleje hydrauliczne

13 02 05*

 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i marowe

13 02 06*

 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

 Oleje silnikowe, przekadniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 07*

 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 08*

 Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 09*

 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 10*

 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04 01*

 Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02*

 Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03*

 Oleje zęzowe ze statków morskich

13 05 06*

 Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 07 01*

 Olej opałowy i olej napędowy

13 08 99*

 Inne niewymienione odpady

      20 01 26

 Oleje i tłuszcze

 

 

Wszystkie odbiory olejów odpadowych potwierdzamy kartą przekazania odpadu generowaną w systemie BDO.