O firmie


Od dnia od dnia 30 kwietnia 2018 r. firma


                            EUROBAC  Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w miejscowości

                            Paterek, ul. Przemysłowa gm. Nakło n/ Notecią, 89-100

                            posiada koncesję Nr WPC/234/22520/W/DPC/2018/MJ na wytwarzanie paliw ciekłych.


Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciężkich olejów opałowych o kodach CN: 2710 19 62, 2710 19 66 oraz 2710 19 67; w procesie rerafinacji olejów przepracowanych oraz przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi, za pomocą przystosowanych do tego celu instalacji wytwarzania paliw ciekłych.

Ciężki olej opałowy jest produkowany w ZAKŁADZIE RERAFINACJI  32-540 Trzebinia, ul. Dworcowa 2  tel 52 5640 566, 52564 0 568