BDO

Oleje  przepracowane to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz zanieczyszczone oleje maszynowe, turbinowe, hydrauliczne, sprężarkowe czy grzewcze.

Odbieramy do utylizacji wszystkie rodzaje olejów ropopochodnych. Odbiór odbywa się przy pomocy specjalistycznych autocystern, przystosowanych do bezpiecznego przemieszczania ładunków niebezpiecznych. 

Działamy zgodnie z BDO - potrzebujesz wsparcia w  obsłudze? Nie ma problemu - pomożemy, a SENTa obsłużymy w całości za Ciebie! 

Za odebrany olej uzyskasz atrakcyjną cenę. Odbiór już od 200 kg zużytego oleju. Zadzwoń: 52 5640 561 lub 661 444 495.

Do Zakładu Rerafinacji Olejów Przepracowanych w Trzebini przyjmujemy oleje odpadowe o kodach:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

12 01 07*

 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*

 Syntetyczne oleje z obrobki metali

12 01 19*

 Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

13 01 10*

 Mineralne oleje hydrauliczne

13 01 11*

 Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

 Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

 Inne oleje hydrauliczne

13 02 05*

 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i marowe

13 02 06*

 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

 Oleje silnikowe, przekadniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 07*

 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 08*

 Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 09*

 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 10*

 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04 01*

 Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02*

 Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03*

 Oleje zęzowe ze statków morskich

13 05 06*

 Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 07 01*

 Olej opałowy i olej napędowy

13 08 99*

 Inne niewymienione odpady

      20 01 26

 Oleje i tłuszcze

Wszystkie odbiory olejów odpadowych potwierdzamy kartą przekazania odpadu generowaną w systemie BDO.