Sprawozdanie odpadowe w BDO za 2023 rok!

Sprawozdanie odpadowe w BDO za 2023 rok!

Dodano 20/12/2023 14:25

Przypominamy!

Według zasad sprawozdanie odpadowe za 2023 rok w BDO powinno zostać złożone do piątku 15 marca 2024 roku. Niezależnie od tego, czy w poprzednim roku były wystawiane karty przekazania odpadów w BDO, w 2024 roku składamy sprawozdanie odpadowe za 2023 rok. O obowiązku złożenia sprawozdania w BDO przesądza fakt wytworzenia odpadów w danym roku kalendarzowym, a nie fakt wystawienia Karty Przekazania Odpadu – KPO. Nie trzeba składać sprawozdań z wytworzonych odpadów jeśli podmiot ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym. Są to tak zwane sprawozdania zerowe.
Wyszukaj

Ostatnie aktualności